“Kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız”

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Adına Yazılı Bir Açıklama Yapan Oda Başkanı Servet Evran, 2 Ekim 2019 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan 1594 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Bazı Avukatlık Faaliyetlerindeki Katma Değer Vergisi Oranlarının Yüzde 18’den Yüzde 8’e Düşürülmesinin Vergilendirmede Adalet Ve Eşitlik İlkesini Bozduğunu İfade Etti. Evran, Vergilendirmedeki Adaletin Temel İlkelerinin Bozulmasının, Vergiye Gönüllü Uyumun Ortadan Kalkmasına Sebebiyet Vereceğine Dikkat Çekti. Meslektaşlarının Yaşadığı Sorunları Ve Çözüm Önerilerini Dile Getirdi.

“Kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız”

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Evran, bazı avukatlık faaliyetlerindeki katma değer vergi oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Serbest meslek erbaplarının yüzde 18 oranında KDV öderken bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesinin vergi sistemini bozduğuna dikkat çeken Evran, yüksek KDV oranı sorununun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm serbest meslek erbaplarının hemfikir olduğunu belirtti. Evran, “Bir düzenleme yapılacaksa bu düzenleme tüm serbest meslek faaliyetlerini kapsamalıdır” dedi. “KDV’nin indirilmesi, kayıt dışının önlenmesinde önemli bir araç olacaktır. Kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında en önemli ve en ağır görevleri yerine getiren mali müşavirlerin yıllardır dile getirdikleri talepleri, mesleki çıkar elde etme talebi asla değildir. Talebimiz ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve tüm toplum kesimlerinin bundan katma değer elde etmesidir. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir Arabulucunun temel görevi, bir takım müzakere teknikleri kullanarak tarafları masada tutmak ve kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarını sağlamak, ortaya çıkan sonucu ise icra edilebilir bir şekilde zapta bağlamaktan ibarettir. Nitekim mukayeseli hukukta da mali müşavirlerin arabulucu olabileceği kabul edilmiştir. Muhasebe, ticari, mali ve hukuki konularda uzman ve mesleğinde deneyimli olan meslek mensuplarımıza arabulucu olabilme ve arabuluculuk yapabilme hakkı ivedilikle verilmelidir" dedi.

2 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı avukatlık faaliyetlerinde katma değer vergisi oranları yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü belirten Evran, "Bu Karar ile vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesi bozulmuştur. Serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesi vergi sistemini bozmaktadır. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur" dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner35