Kutsal Varlık, ANA

Tüm varlıkların kraliçesi
Neslin kaynağı o, anadır ana
Kanat açar olur sevgi gölgesi
Koruyan kollayan anadır ana,

Anadır gelecek, anadır geçmiş
Bütün varlık o kucaktan yetişmiş
Yavrusuyla yavrum diye sevişmiş
Sevginin sevdası anadır ana,

Bir bakarsın yavrusunu arkalar
Bir bakarsın kucağında ırgalar
Hastalansa ciğerini parçalar
Yüreği yaralı anadır ana,

Bazen olur ateşlerde yandırır
Bazen olur soğuklarda dondurur
Evladını saklar kendin öldürür
Bu vefalı varlık anadır ana,

Bazen baba olur yetim yavruya
Bazen ana olur öksüz çocuğa
Azık olur darda kalan orduya
Destanlar yazdıran anadır ana,

Bazen olur kağnılara koşulur
Cephaneler sırtlarında taşınır
Nice dağlar analarla aşılır
Gözüm kılavuzum anadır ana,

Sana övgülerim, sana sözlerim
Ana ana diyor oğul ile kızların
Doğuranı derleyeni bizlerin
Saygılar tazimler anadır ana,

KUTSAL VARLIK ANA
TUĞBA KOÇTEPE
15.03.2007

banner8

banner35