Karacan,kent ve bölge kavramlarının önemine dikkat çekti

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı Murat Karacan, şehirlerin ön planda olduğu kent-bölge kavramının Balıkesir’de uygulanması konusunda açıklamalarda bulundu.Murat Karacan yaptığı açıklamada; “Bugün üzerinde yaşadığımız...

Karacan,kent ve bölge kavramlarının önemine dikkat çekti

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı Murat Karacan, şehirlerin ön planda olduğu kent-bölge kavramının Balıkesir’de uygulanması konusunda açıklamalarda bulundu.

Murat Karacan yaptığı açıklamada; “Bugün üzerinde yaşadığımız dünyada, rekabete dayalı ekonominin, ekonomik liberalleşmeyle beraber siyasi-idari liberalleşmeyi de birlikte getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Kalkınma hamlemizin sürdürülebilir kılınabilmesi adına, şeffaf ve hesap verebilir yapıların kurulma çabaları Balıkesir’de de devam etmektedir. Yönetimden yönetişime gidilmesinin gerekliliği kavranmıştır. Buradan yola çıkılarak 2003 yılında başlayan Kamu Reformu sonrasında, iki önemli başlık hayatımıza girmiştir. Bu başlıklar, ülkemizde yönetimde ve ekonomik kalkınmada verimliliğin, etkinliğin ve rekabet edebilirliğin artırılması amacıyla ortaya konulmuş ve gerçekleştirilmiştir. Bunlar; Kalkınma Ajansları ve 6360 sayılı kanun, Büyükşehir Yasasıdır. Yerelin çağı olarak adlandırılan bu dönemde, ülkelerden çok şehirlerin ön plana çıkacağı ilgili her alanda dile getirilmektedir. 2012 yılının Aralık ayında siyasal iktidar, 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyeleriyle ilgili yeni düzenlemelere gitmiş ve yasa ile birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırları önemli ölçüde genişletilmiş ve sayıları artırılmıştır. 6360 sayılı kanunu Kalkınma Ajansları ile birlikte düşündüğümüzde, Türkiye’de merkeziyetçilik ve kalkınmanın yönetimi bağlamında yerel ölçekte yeniden bir yapılandırma ve yetkilendirme sürecine girilmiştir. Bölgesel gelişme planlarının artık yerel ve bölgesel aktörler eliyle oluşturulmaya başlanması ve bu planlar aracılığıyla yerelin kendi geleceği hakkında söz sahibi olmaya başlaması kayda değer bir adımdır ve oluşan durumlardan dolayı yerelleşme adına önemli değişiklikler olarak görülmesi gerekmektedir” dedi.

Karacan, “Peki bahsi geçen bu Kent - Bölge nedir?”

Tam bir tanımı yapılamayan, ancak nasıl olması gerektiğine dair birçok yaklaşıma sahip KENT-BÖLGE olabilme tarifinin en iyi şu içerikte geçtiğini söyleyen Karacan sözlerinin devamında, “Kent-bölgeler içinde bulundukları ulusal ekonomilerin lokomotifleridirler. Kent-bölgeler, birbirine geçmiş yoğun iktisadi faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlardır. Kent-bölgeler, birbiriyle bütünleşen ve sinerji üreten yığın ekonomilerine ve inovasyon-yenilikçilik potansiyellerine bağlı olarak, üst düzeyde üretkenlik arz ederler. Küreselleşen dünyada, ülkelerden çok kentlerin konuşulmaya başlanması bu yaklaşımın doğmasında ana sebeptir. Rekabet endeksi sıralamasında hak ettiği yere kavuşması için kent-bölge kavramının Balıkesir’de de konuşulması kaçınılmazdır” dedi

Karacan sözlerinin devamında sonuç olarak, “Yerel eğer kendi kaynaklarını oluşturmaz ve kendi siyasetini belirleyemezse, merkezin baskısı karşısında hareket alanı daralacaktır. Çünkü ülkemiz Türkiye’nin kentlerinden, kentlerin Türkiye’sine giden bir yolda hızla ilerlemektedir. Balıkesir’de küresel rekabet ortamında kendine yer bulabilmek için her başlığı ve kent -bölge adına yapılmış iyi uygulamaları sağlıklı bir şekilde istişare ederek ilerlemesi vatandaş olarak Balıkesir adına talebimizdir” dedi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner35