Çevre istatistikleri açıklandı

Sera gazı emisyonları 496,1 Mt karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Çevre istatistikleri açıklandı

Sera gazı emisyonları 496,1 Mt karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı istatistiklerle çevre verilerini açıkladı. Buna göre; sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu karbondioksit eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,4 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,3 ile atık takip etti. 2016 yılı için kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 6,3 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0,19 kg karbondioksit eşd./GSYH (TL) olarak hesaplandı.

Su kaynaklarından 17,3 milyar metreküp su çekildi

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2016 yılında su kaynaklarından 17,3 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 58,2’si denizden, yüzde 16,1’i barajdan, yüzde 13’ü kuyudan, yüzde 7,9’u kaynaktan, yüzde 4,8’i diğer su kaynaklarından çekildi. Su kaynaklarından çekilen toplam suyun yüzde 33,7’sinin belediyeler, yüzde 49,7’sinin termik santraller, yüzde 12,2’sinin imalat sanayi işyerleri, yüzde 2,2’sinin köyler, yüzde 0,9’unun OSB’ler ve yüzde 1,3’ünün maden işletmeleri tarafından çekildiği belirlendi.

Nüfusun yüzde 98’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Belediye nüfusunun yüzde 98,2’sine, köy nüfusunun ise yüzde 99,2’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

Atıksuların yüzde 79,2’si denize deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,2’si denize, yüzde 17,5’i akarsuya, yüzde 3,3’ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Toplam atıksuyun yüzde 56,9’unun termik santraller, yüzde 28,5’inin belediyeler, yüzde 11,3’ünün imalat sanayi işyerleri, yüzde 0,8’inin köyler, yüzde 1,5’inin OSB’ler ve yüzde 1’inin maden işletmeleri tarafından deşarj edildiği belirlendi.

Nüfusun yüzde 88’ine atıksu toplama hizmeti verildi

Belediye nüfusunun yüzde 90’ına, köy nüfusunun ise yüzde 54’üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediye nüfusunun yüzde 75’inin, köy nüfusunun ise yüzde 8’inin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 71’inin atıksularının arıtıldığı tespit edildi.

Toplam 5,7 milyon ton tehlikeli atık oluştu

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları 5,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 45 milyon ton atık oluşturdu. Madencilik sektöründen kaynaklanan dekapaj malzemesi ve pasa miktarının ise 802 milyon ton olduğu tespit edildi.

Belediye nüfusunun yüzde 99’unda atık toplama hizmeti verildi

Belediyelerin 1 390’nının atık toplama hizmeti verdiği, 7 belediyede ise atıkların toplanmadığı belirlendi. Belediyelerde toplanan 31,6 milyon ton atığın, yüzde 61,2’si düzenli depolama tesislerine, yüzde 28,8’i belediye çöplüklerine ve yüzde 9,8’i geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0,2’si açıkta yakarak, gömerek ve dereye/araziye dökerek bertaraf edildi.

Sağlık kuruluşlarında 81 bin ton tıbbi atık toplandı

Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinde 2016 yılında 81 bin ton tıbbi atık toplandığı belirlendi. Toplanan tıbbi atığın, yüzde 67,2’si düzenli depolama tesislerinde, yüzde 17,3’ü belediye çöplüklerinde, yüzde 15,5’i ise yakma tesislerinde bertaraf edildi.

Toplam 1 698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen 140’ı atık bertaraf tesisi ve 1 558’i geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 1 698 tesis 2016 yılında faaliyet gösterdi. Düzenli depolama tesislerinde 44 milyon ton, yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 33 milyon ton atık geri kazanıldı.

Toplam çevresel harcamalar 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam çevresel harcamalar 2016 yılında 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevresel harcamaların yüzde 76,1’inin kamu sektörü, yüzde 23,9’unun ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı ise yüzde 1,2 olarak hesaplandı.

Çevresel vergiler 88,7 milyar TL olarak tahakkuk etti

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2016 yılında 88,7 milyar TL olarak tespit edildi. Çevresel vergilerin yüzde 65,3’ünü enerji vergileri, yüzde 33,5’ini ulaştırma vergileri, yüzde 1,2’sini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner35